đặc điểm ngỗng Ý

Cách nhận biết ngoại hình và tập tính sống của ngỗng Ý

news_398

Khối lượng trứng 150 – 180 gam. Thức ăn tiêu tốn để sản xuất 1 kg thịt hơi là 3 kg thức ăn tinh và