cách tiêu diệt ốc bươu vàng

Chuyên đề về phòng trị ốc bươu vàng cho bà con nông dân

13-36-001

Dùng lưới có lỗ nhỏ bịt ngay miệng ống dẫn nước vào ruộng ngay từ khi bắt đầu làm đất chuẩn bị xuống giống cho