cách nhận biết vịt siêu thịt

Cách nhận biết ngoại hình và tập tính sống của vịt siêu thịt

nuoi-vit-sieu-thit-2

Vịt trống 4,1 kg, vịt mái 3,45 kg. Con đực trưởng thành nặng 4,7 kg/1con. Con mái nặng 3,7 kg/1con, dòng cao sản nuôi 42