bệnh cây lan hay gặp

Trồng lan bằng đèn huỳnh quang có khó không

nha-kinh-trong-lan20160927

Bước tiếp theo sử dụng bóng đèn huỳnh quang 74 oát (W), dài 2,4 m. Trên một cái bảng quét sơn màu trắng, các bóng