Giống Ngỗng

Cách nhận biết ngoại hình và tập tính sống của ngỗng Reinland

news_396

Bình quân ngỗng mái đẻ được 45 – 55 quả mỗi vụ, năm thứ hai ngỗng mái đẻ cao hơn, khối lượng từ 120 –

Cách nhận biết ngoại hình và tập tính sống của ngỗng Ý

news_398

Khối lượng trứng 150 – 180 gam. Thức ăn tiêu tốn để sản xuất 1 kg thịt hơi là 3 kg thức ăn tinh và

Cách nhận biết ngoại hình và tập tính sống của ngỗng Trung Quốc

news_397

Ngỗng sư tử là loại gia cầm có khả năng tăng trọng rất nhanh, chỉ sau 10 – 11 tuần nuôi, khối lượng cơ thể