Cách nhận biết ngoại hình và tập tính sống của ngỗng Ý

Khối lượng trứng 150 – 180 gam. Thức ăn tiêu tốn để sản xuất 1 kg thịt hơi là 3 kg thức ăn tinh và 3 kg rau (lúc 49 ngày tuổi). Ngỗng Ý hiện nay được nuôi nhiều, ngỗng lớn nhanh sức đẻ trứng tốt hơn các giống ngỗng khác.

Ngỗng Ý (Roman Goose) là một giống ngỗng nhà có nguồn gốc từ Ý. Ở Bắc Mỹ, người ta gọi chúng là ngỗng mào Ý, nó là một giống ngỗng cảnh ở Bắc Mỹ.

news_398

Đặc điểm

Lông màu trắng tuyền, khối lượng cơ thể lúc 49 ngày tuổi đạt 3,0 – 3,2 kg, lúc 70 ngày tuổi 4,0 – 4,4 kg và lúc trưởng thành con trống 5,5 – 6,5 kg, con mái 5,0 – 5,5 kg. Tỉ lệ nuôi sống đến 70 ngày đạt 80 – 90%. Sản lượng trứng 6 tháng đẻ đạt 50 – 70 quả. Khối lượng trứng 150 – 180 gam. Thức ăn tiêu tốn để sản xuất 1 kg thịt hơi là 3 kg thức ăn tinh và 3 kg rau (lúc 49 ngày tuổi). Ngỗng Ý hiện nay được nuôi nhiều, ngỗng lớn nhanh sức đẻ trứng tốt hơn các giống ngỗng khác.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *